Tornaveu
L’Ens en el Fòrum d’ONGs i la 12a Convenció per a la Salvaguarda del PCI 

La 12a Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial ha iniciat les seves sessions del 4 al 9 de desembre a Jeju, a la República de Corea.

Abans, des de l’1 al 3, s’han desenvolupat les Jornades de Treball del Fòrum de les ONG (Organitzacions No Governamentals), les entitats acreditades davant la UNESCO.

L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català està present a la República de Corea. I sense ser triomfalistes, podem dir que ho fa amb un protagonisme considerable, amb el reconeixement dels presents, participant activament en el Fòrum de les ONG (ICH NGO FORUM). Aquest comitè és l’òrgan de direcció de les 164 ONG de tot el món acreditades en la Convenció. Ara per ara, l’Ens és l’única entitat catalana acreditada per formar-ne part. Dins l’Estat espanyol, hi ha sis altres entitats que també ho estan; cap d’elles ha viatjat a Corea. Enguany, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha presentat un expedient per obtenir aquesta important certificació. Desitgem que assoleixi aquest objectiu.

Una reglamentació per al Fòrum de les ONG

Prèviament, i des de fa 6 mesos, l’Ens ha liderat un grup de representants de quatre països en la redacció del Reglament Electoral per a l’elecció de 3 membres en el Steering Committee (Comitè Directiu) del Fòrum de les ONG acreditades. A Corea, la confederació ha participat en les jornades de treball per a l’enfortiment de les capacitats de les entitats (1-3 de desembre), que en sessions plenàries o per grups segmentats han aplegat entre 90-100 persones d’ONG’s d’arreu del món.

En aquestes sessions han estat desenvolupades diverses propostes de treball, com ara una conferència d’un expert internacional de Curaçao; discussions d’exemples concrets d’elements del Patrimoni Cultural Immaterial; exposicions d’experiències de diferents ONG; projecció d’un vídeo d’un element del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI); reunions dels sis Grups Regionals en que es divideix geogràficament tot el món per a la UNESCO; demostració del web de la Convenció per a l’enfortiment de les capacitats de les ONG; i, finalment, l’exposició de les diferents conclusions dels Grups Regionals, tot mostrant les capacitats, les necessitats, les oportunitats i els desafiaments que afronten les ONG. Com podem veure, s’ha treballat de valent en aquestes tres jornades. S’han pogut contrastar molts aspectes com ara les metodologies, les experiències i els reptes de les diferents entitats. Però també s’han identificat els camins a seguir en l’enfortiment de les capacitats que han de promoure.

L’Ens ha intervingut en tots els grups de treball. Així, ha realitzat una comunicació específica per mostrar l’entitat, una confederació que aplega les federacions principals de la cultura popular catalana, l’activitat que desenvolupa en la implementació de la Convenció i les accions sobre el territori. En aquests àmbits, l’Ens ha intervingut ajudant les entitats de base i en la realització d’inventaris del PCI. L’assessor de l’entitat, el Sr. Lluís Garcia, ha fet una exposició eminentment pràctica, que ha estat molt ben valorada per l’audiència. Garcia ha complementat la seva intervenció amb diverses diapositives, amb exposicions sobre la ubicació concreta de Catalunya, les diferents activitats dels inventaris desenvolupats o en procés de realització i, a la vegada, s’ha mostrat el compromís decidit que l’Ens manté en la implementació de la Convenció en el nostre entorn cultural. Tots aquests aspectes han configurat una presentació ben plantejada que reporta credibilitat i presència de la confederació a la UNESCO.

Respecte els exemples concrets exposats en les reunions i els debats que s’han generat, l’Ens ha participat en tots els treballs amb diferents intervencions. Propostes com ara els aspectes de sostenibilitat, l’excessiva comercialització i/o turistització dels elements del PCI, així com la necessitat d’informar als mitjans de comunicació amb coneixement, capacitat i concreció, han estat molt ben rebudes i ajuden molt favorablement a conèixer i millorar la valoració que es tingui respecte de l’element concret que es tracti.

Algunes conclusions del Fòrum de les ONG

Així doncs, el desenvolupament de les actuacions mencionades i altres d’interès general, han aportat conclusions i idees per a l’enfortiment de les capacitats de les ONG i, al mateix temps, han de servir per a interpel·lar a les diferents administracions en els aspectes relacionats amb el PCI, com ara:

· Nova relació de les ONG amb les respectives administracions institucionals.

· Revisió de les polítiques a prendre i de la legislació cultural.

· Acompanyament a les entitats en els seus objectius respecte el PCI.

· Desenvolupament dels inventaris.

· Desenvolupament de mesures eficients de salvaguarda.

· Participació en els mecanismes internacionals.

Les Jornades de Treball han estat profitoses, ben organitzades i en un entorn agradable i amistós. L’Ens ha intervingut amb interès i ha estat ben considerat. Seguim tenint una singularitat molt valuosa: som molts, el nostre àmbit cultural és molt ric i divers, i tenim experiència suficient per a continuar col·laborant amb les entitats de base i amb el Fòrum.

Us seguirem informant sobre la 12a Convenció que just tot just comença. Resten jornades importants, durant les quals se celebraren les eleccions del Fòrum d’ONGs Acreditades; aportacions de l’Ens en un grup de treball i recerca de les ONG; inscripcions oficials a les llistes de salvaguarda, bones pràctiques i la llista representativa; i altres esdeveniments interessants.

Les convencions de la UNESCO són denses, sovint fatigoses, però sempre interessants. Seguim.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa