Després de la multitudinària manifestació de de la Diada de 2012 i encara amb més impuls des de la Via Catalana del setembre de 2013 s’han anat succeint debats al voltant de la gestió lingüística en el futur estat. La transició nacional va endavant, però el dret a decidir no ha d’anar vinculat a un model determinat de país sinó en la possibilitat de poder-lo escollir nosaltres.

Quan sigui el moment de bastir-ne les bases és quan l’eclecticisme serà necessari, i les aportacions de personalitats i acadèmics imprescindibles. El model de societat que sorgeixi l’endemà –pel que fa a la gestió lingüística sí, però en el conjunt dels àmbits– serà un model en el què “no hi haurà imposicions externes, ni constitucions de transicions fetes sota incerteses pactades i inamovibles, ni tribunals amb interpretacions encara més restrictives vers els drets dels ciutadans, ni…”. Seran els òrgans representatius sorgits de la voluntat democràtica els que legislaran i el conjunt de la ciutadania els que donaran o no el seu suport als projectes que en sorgeixin. Serà el primer cop que es podrà dur a terme sense interferències externes, i això sol ja és un gran què.

Més que crear un model inèdit per se, hom podria proposar la visió comparativa per aglutinar de cada experiència internacional allò que pogués ser més eficient per al cas català. Hi ha bons exemples al món i democràcies avançades que també poden ser fonts d’inspiració. Tot i així, el resultat final serà, en qualsevol dels casos, innovador. Visió plural que pot proporcionar aportacions molt interessants i positives, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. En una societat de ciutadans plurilingües, el català n’és la llengua comuna, la llengua de cohesió social, la llengua compartida, l’eina que assegura la igualtat d’oportunitats.

Es plantegen aquestes proposicions per a l’àrea territorial del Principat de Catalunya, obviant, conscientment, les valls pirinenques de l’Aran. Es considera que han de ser les pròpies institucions araneses les que decideixin lliurement i sense condicionants externs les polítiques lingüístiques que cal aplicar al territori muntanyenc. Més, sabent que és l’espai on l’occità disposa, avui, d’un estatus d’oficialitat per als seus parlants. En tot cas, més enllà de recomanacions, caldria deixar les portes ben obertes.
No s’oblida tampoc, i caldria tenir-ho present, que nombrosos catalanoparlants no formaran part, com a mínim territorialment, del nou estat. És així com restaran ciutadans en d’altres administracions polítiques ja existents. Serà imprescindible disposar de les eines necessàries per tal que els guanys lingüístics –i tots els guanys– assolits en el nou estat puguin ser-ho per al conjunt dels parlants.

En tot cas, aquest –el de les suposicions de futur– no és un debat que s’hagi d’obrir ara. Amb rigor i serenitat caldrà reflexionar-hi quan el nou estat sigui una realitat.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: jordi a març 21, 2014 | 19:02
    jordi març 21, 2014 | 19:02
    A Catalunya la sola lyengua que podem presumir que parla el proïsme és el català. A la Gascunya -del qual país la Vath d'Aran n'és una part- el gascó. La presumpció pública de qualsevol altra lyengua ha de complir la fretura democràtica de la paritat de drets, la reciprocitat de fets i l'equidistància de signes. Això és possible i cal que es faci, primer de tot, entre les lyengües tressones de l'Afrany: l'occità, el català i el gascó. També és possible de fer-ho això amb gairebé totes les altres lyengües existents, independentment de la gent que la parli a casa a l'Afrany, de la distància entre les fronteres i els vincles aguts istòricament; car la telecomunicació i la telemigració ha esbombat tot això i ha actualiltzat que la sola frontera efectiva és el desconeixement mutu dels idiomes. Ara bé, cal dir que en una segona esfera de coesió internacional els afranencs fem colya amb les nacions de l'Arpitanya: la talassa pirinenca alpina que viatja de Bascunya fins a Eslovènia. Aclarit això, em d'insistir que gairebé qualsevol lyengua del món és benvinguda a establir-hi una internacionalitat, sempre que obeeixi els tres requisits que em dreçat adés: la paritat de drets, la reciprocitat de fets i l'equidistànica de signes. No cal dir que les soles lyengües amb què és impossible d'internacionalitzar-se -i que insistir en l'utopia de la fraternitat entre el botxí i el reu sols serveix per a agreujar el xarneguisme imperant- són la mitja dotzena de lyengües dinosàuriques que es reparteixen el pastís de la umanitat -més els casos particulars d'una altra mitja dotzena que, a nively continental, també poden xarnegar massivament ontocom. En el nostre cas, qualsevol política lingüística a càrrec d'entitats governamentals, paragovernamentals i editorials que no foragiti tot d'una els xarnecs anglès, espanyol i francès és una ipocresia pu. Aquestes entitats, que no cal ni anomenar perquè no s'ho mereixen els corruptes que les dirigeixen, fan com qui volgués afavorir les condicions salarials de tals feineters, en tot apujar-los el sou i alyargar-los les festes i vacances, sense abolir la clàusula del conveni collectiu que els obliga a tornar-ne el noranta per cent a l'amo i ateliar tres quartes parts del lyeure a trebalýar de franc pel bé de l'empresa. No solament que no l'abolissin, ans que la defensessin en nom de la igualtat, la democràcia, la lyibertat, i embolica que fa fort. Una altra metàfora amb què podem retratar els corruptes del nacionalisme és la d'aquelya de qui es fes càrrec de les víctimes de les institucions de la parelya i la família, i els proïbís de renyir amb el(s) parent(s) que les maltracta; fins i tot prengués mesures materials per assegurar-se que continuen compartint la vida quotidiana en tota intimitat i promíscuïtat amb l'agressor. Amb amics com aquests, no ens calen enemics. L'articulista d'adés tot sembla que calça el mateix sabatot; i que ens el vol fer empassar de pla amb una rialýa d'orelýa a orelýa. Qui no s'enganya és perquè no vol. El nacionalisme és un moviment d'emancipació identitària, que nogensmenys exigeix el dret de viure pla (de viure estalvi de cap xarnec aumon de la vida), que és la sola cosa que garanteix de totes totes que no hi pugui ver mai aumon cap lyengua, sense excepció ni excuses, que sigui més comunicativa que qualsevol altra, mitjançant la presumpció xarnega que la primera aplicaria en el país de la segona i en sengle àmbit internacional. El nacionalisme té tanta relació amb l'independentisme com, per fer-nos-en una idea, l'hi pogui tenir el feminisme irlandès de l'Ulster. És evident que l'indepentisme és xarneguista i sempre ha fet tant com ha pogut per garantir la irresolubilitat i irreversibilitat de la presumpció xarnega, en tot aconformar-nos a viure sota un sostre de vidre, mercès a una quota aborigen que ens alyeri un xic d'esbarjo diglòssic. Aquesta traïció que denunciem de l'independentisme igualment el podem fer venir a l'anarquisme organitzat -l'anarcoïdisme.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa