Tornaveu
Associació d’Espectadors i Amics de les Arts Escèniques de Catalunya. (espectadors.cat)

Cada vegada es fa més present la necessitat de reconèixer els espectadors com una part consubstancial del fet escènic. Sense la seva concurrència no existeix el fet escènic i, tanmateix, la seva influència i capacitat d’intervenir en la política cultural és pràcticament nul·la. L’administració té en compte el sector professional d’actors, els productors, però coixeja pel que fa als espectadors, una tercera pota que ho pot fer trontollar tot si és menystinguda.

Catalunya s’ha distingit entre d’altres motius perquè compta amb una extensa xarxa d’equipaments de gestió privada però d’un clar servei públic. Una xarxa estesa arreu del territori, on la població se sent molt implicada, acollida i protagonista. El fet teatral està present en la gran majoria d’aquests equipaments, ja sigui en la personalització de grups de teatre amateur, ja sigui com a espectadors i consumidors de cultura teatral. Aquest fet genera, per una banda, la creació de públics, d’espectadors, i, per altra és una font importantíssima de nous actors i actrius. Sense aquesta xarxa associativa, difícilment es podria mantenir amb tant d’èxit el fenomen teatral del nostre país.

És en aquest context i conscients de la importància que tenen els espectadors i alhora del poc cas que se’n fa que una colla de persones de diferents àmbits però tots relacionats amb el fet escènic han creat la plataforma Associació d’Espectadors i Amics de les Arts Escèniques de Catalunya. La integren persones físiques que valoren els beneficis de les pràctiques escèniques i estan disposades a aportar els seus actius per incrementar la seva presència i reconeixement social, persones físiques que participen en grups i associacions d’espectadors sorgits al voltant de projectes escènics d’àmbit local i hi poden articular una relació, professionals de les arts escèniques que consideren que cal impulsar la participació activa dels espectadors en el desenvolupament dels projectes escènics i estan disposats a aportar els seus actius per tal de fer-ho possible.

L’Associació d’Espectadors i Amics de les Arts Escèniques de Catalunya té com a principals objectius:
1. Incrementar la presència i el reconeixement social del valor de les pràctiques escèniques en el desenvolupament personal i comunitari, per tal de garantir el dret de tots els ciutadans d’accedir-hi i gaudir-ne.
2. Millorar i garantir les condicions que facin possible el desenvolupament sostenible, continuat i satisfactori de projectes escènics d’interès públic.
3. Promoure la participació dels espectadors en la planificació i desenvolupament de projectes escènics a través de plataformes associatives que fomentin el diàleg i la cooperació amb els equips que els gestionen.
4. Facilitar el diàleg i l’intercanvi d’experiències i punts de vista entre els grups i associacions d’espectadors que operen en l’àmbit local, i afavorir la seva participació en els fòrums i espais d’elaboració d’estratègies sectorials.

Per a més informació: [email protected]

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa