Tornaveu
Què podem fer per garantir la igualtat entre homes i dones en les entitats culturals?

Segons dades recollides per la confederació cultural, les dones únicament representen el 30% de les Juntes Directives de les federacions de cultura popular d’abast nacional. Com pot explicar-se aquest biaix de gènere tan evident? El treball de camp efectuat per Roca indica múltiples causes. Una de les més palpàries és la gran dificultat que sofreixen moltes dones per a compaginar l’àmbit laboral, l’àmbit familiar i reproductiu i l’àmbit associatiu. Unes dificultats que sovint es veuen agreujades per la poca sensibilitat de les entitats per a facilitar la conciliació entre aquestes tres esferes. Aspectes aparentment secundaris, com són la celebració de reunions en hores intempestives o bé les trobades extraoficials- la típica cervesa al bar després de la reunió, durant la qual també es prenen decisions i on les dones hi tenen menys presència – actuen com a elements d’exclusió.

Més enllà de les xifres, la investigació també demostra que homes i dones no adopten els mateixos rols ni funcions en les entitats culturals. La participació femenina acostuma a ser circumscrita a aquelles funcions més rutinàries i sense projecció pública: secretaria, tresoreria, arxivística, etcètera. Contràriament, els homes ocupen les responsabilitats amb més projecció pública, com ara les presidències, o les vocalies de comunicació i protocol.

A més d’oferir un acurat diagnòstic sobre les polítiques de gènere en els col·lectius de cultura popular, l’informe també proposa algunes mesures que podrien executar les federacions i entitats de base per avançar cap a la igualtat efectiva. En aquest sentit, les conclusions de la beca apunta una hipòtesi molt interessant: la participació de les dones en les entitats, es conclou de la transcripció de les entrevistes a desenes dones activistes, és una de les eines més potents per a garantir el relleu generacional de les entitats i la construcció d’un model associatiu més inclusiu i integrador.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa