Tornaveu
Falles dels Pirineus: com gestionar-ne el creixement?

El Comitè Científic del Simposi ha definit quatre àmbits d’anàlisi. El primer bloc tractarà sobre “Història i actualitat de la festa”, incidint en els efectes que ha tingut la inscripció de la UNESCO, tant en el revers positiu – creació de sinergies entre municipis i creació d’un sentiment de pertinença col·lectiu- com el negatiu -apropiació de la festa, amb informació històrica no prou contrastada, en municipi on no estava arrelada—.

El segon àmbit tractarà sobre l’ampli ventall d’aspectes organitzatius que implica la celebració de les falles: protocols festius, coordinació entre diferents actors, tràmits administratius, elaboració de materials característiques… En definitiva, totes aquelles qüestions logístiques, generalment no tractades en les jornades teòriques, i que tanmateix mereixen una reflexió imprescindible per garantir una gestió sostenible i eficient de la festa.

A continuació, el Simposi debatrà sobre la transmissió i divulgació en la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Quines accions es poden emprendre per aconseguir que les festes de foc gaudeixin de bona salut? En aquest àmbit es tractaran, doncs, totes les experiències relacionades amb centres educatius i museístics, plans de salvaguarda, recerques aplicades, i tota mena de propostes didàctiques i divulgatives.

Com a cloenda, les jornades debatran sobre la incidència que ha tingut la COVID en la celebració de la festa. Una mirada en clau de futur, que vol preguntar-se sobre les possibles conseqüències que tindrà la pandèmia en un context marcat pel creixement de baixades i participants.

El Ballet Contemporani de Catalunya posarà el punt final del Simposi, divendres 29 d’octubre, amb la representació de l’espectacle Els ballets de Sant Joan, del compositor Robert Gerhard.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa