Tornaveu
Només el 17 % de les federacions de cultura popular compleixen amb la paritat

Segons l’informe del CoNCA 2021, la despesa pública per programes del Departament de Cultura ha patit un biaix a causa de la Covid-19. A tall d’exemple, el suport a creadors i empreses culturals ha passat de representar el 23 % de la despesa del Departament de Cultura l’any 2019 al 35 % l’any 2020, sobretot pels ajuts especials per a fer front a les contingències provocades per la covid-19. La resta de programes s’han vist reduïts en un o dos punts percentuals. Segons el pressupost aprovat per la Generalitat, es preveu que la despesa pública en cultura a Catalunya arribi als 1.077 milions d’euros, un import un 6% superior a la despesa pública de l’any anterior. Una xifra, no obstant això, que encara està 110 milions d’euros per sota de l’any de máxima inversió, el 2010.

Però hi ha alguns punts rellevants de l’informe que afecten el món associatiu. Pel que fa a la participació dels catalans en la cultura popular i associacionisme, el CoNCA lamenta que no es disposi de dades des del 2017, de manera que ha decidit no incloure una anàlisi per la “impossibilitat de disposar de dades actualitzades”. Per això demana que es treballi per “generar un sistema de recollida de dades estable i consolidat que aporti la informació necessària per elaborar una correcta anàlisi de l’evolució del sector”.

També incideix en l’estudi de la paritat a les organitzacions culturals. Del total de càrrecs disponibles en els òrgans de govern d’organitzacions, empreses i associacions culturals, les dones encara estan molt infrarepresentades. Per exemple, en el cas del sector públic el total de dones amb càrrecs dintre d’aquests òrgans de govern és del 43%, però al sector privat i associatiu aquest percentatge cau fins a valors molt allunyats de la paritat: un de cada quatre llocs de representació en òrgans de govern de les empreses culturals estan ocupats per dones i, en el cas de l’associacionisme cultural, les dones ocupen un de cada tres llocs a les federacions representatives del sector.

I una dada més: només el 17 % de les federacions de cultura popular compleixen amb la paritat en els seus òrgans de govern.

Sigui com sigui, el CoNCA conclou que cal avançar en el disseny i l’impuls d’un sistema cultural ben articulat i eficient, “que no es basi només en polítiques d’ajut efímeres, sinó que garanteixi continuïtats, que arribi al conjunt de la població sense exclusions i que s’estengui de cap a cap del país”. Aquest sistema cultural detalla, “ha d’establir les degudes interaccions i sinergies entre els àmbits local, interlocal i nacional, sobre la base d’uns acords de cooperació entre les diverses administracions i sobre la base d’una concertació entre els àmbits públic, social i privat al servei d’objectius d’interès general”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa