Tornaveu
L’Impost de Societats no recuperarà totes les exempcions a entitats petites

L’eliminació dels supòsits d’exempció a les entitats sense ànim de lucre de la Llei de la segona oportunitat va rectificar-se en la discussió al Senat. No obstant, no s’han recuperat totes les exempcions, i des del Senat s’ha tancat la porta a revisió.

La Llei 27/2014, coneguda com Llei de la segona oportunitat, ja que presenta mesures de major laxitud en les obligacions dels empresaris que hagin fracassat amb els seus negocis, més enllà d’aquest tema va aprovar, a més, una sèrie de mesures que repercutien directament a les associacions. La principal novetat de la norma és que s’eliminaven els supòsits que eximien d’aquesta presentació una part significativa d’entitats sense ànim de lucre.

Aquests supòsits d’exepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats eren: a) que els ingressos totals de l’associació no superessin els 100.000 euros anuals, b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i c) que totes les rendes no exemptes estiguessin sotmeses a retenció.

La Llei de segona oportunitat (27/2014) a més d’eliminar aquests supòsits, obligava a portar una comptabilitat de doble partida, és a dir, la que la imputació d’ingressos i despeses es fa segons el corrent real de béns i serveis, independentment de quan es produeix el corrent monetari. Un sistema que complica la gestió, doncs sovint reclama costos de gestoria, ja que no es l’”entra tant, en surt tant” del sistema de partida simple o Llibre de Caixa, segons el qual es modifica el saldo quan entren i surten diners just en fer-se el pagament o cobrament.

Després de la discussió al Senat el 10 de febrer, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques va obrir la porta a recuperar algunes de les exepcions anteriors. Malgrat tot, el topall per eximir les entitat sense ànim de lucre, passaria de 100.000 a 50.000 euros. Aquesta rectificació es va incloure a la Llei el 27 de febrer.

El passat 14 de juliol al Senat s’han rebutjat dues esmenes per recuperar l’escenari d’abans de la Llei de segona oportunitat, finalment la llei, aprovada pel Senat, indica que les entitats sense ànim de lucre quedaran exemptes de presentar l’Impost de Societats si: a) els ingressos totals no superen els 50.000 euros totals, b) tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció i c) els ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals, tal com s’informa en una notícia al portal Xarxanet.

No obstant, el Grup Parlamentari Català al Senat ha demanat una convocatòria extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Jordi Mullor a juliol 24, 2015 | 09:00
    Jordi Mullor juliol 24, 2015 | 09:00
    Cada cop l'administració ens posa més complicada la feina. Si seguim així haurem de demanar subvencions per tenir contractats advocats i gestors que ens portin les associacions. La llei del foc, la del voluntariat, l'impost de societats, la llei de transparència... alguna llei més per posar pals a les rodes? Millor no els donem idees.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa