Canemàs 20

Sumari

Sumari

ARTICLES

 • Mercè Ventosa i Roca i la tasca de les dones folkloristes al segle XX. Meritxell Orpinell
 • Deu causes per entendre la situació de l'associacionisme a Catalunya. David Nàcher
 • La cultura popular. De la pandèmia al pandemònium. Jordi Cubillos
 • Els contextos culturals del dimoni festiu mallorquí: història, símbol, ritual. Francesc Alemany

 

DOSSIER CENTRAL: Corpus: més enllà de la festa

 • Pòrtic. Amadeu Carbó
 • Identitats i alteritats en la festa de Corpus: un esbós. Raül Sanchis
 • Veure i ser vist: les processons a la ciutat. Maria Garganté i Daniel Vilarrúbias
 • L'Àngel Tort del Pi, un baiard de Corpus per a la Barcelona del Trienni Liberal (1822-1823). Jordi Sacasas
 • El Corpus i l'art efímer festiu. Josep Mañà
 • Celebrem Barcelona: la diversitat religiosa a l'espai públic. Khalid Ghali

 

CRÒNIQUES

 • IV Congrés Nacional de Bitlles. Guillem Carreras
 • XII Congrés de la CCEPC. Guillem Carreras
 • Tradició i igualtat de gènere, una convivència difícil en la cultura popular. Gemma Aguilera

 

L'ENTREVISTA

 • Conversa amb Joan-Ramon Gordo. Guillem Carreras i Joan Maluquer

 

GARBELLS DE CULTURA POPULAR

 • La popularitat de Josep Anselm Clavé

 

RESSENYES