Subscripció

A través d'aquest formulari electrònic o imprès es demanen nom i cognoms nif, telèfon de contacte, dades bancàries, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els subscriptors, per tal de formalitzar la subscripció i domiciliació SEPA degudament emplenada, document que permet formalitzar la domiciliació del rebut corresponent.

Es sol·licita el consentiment informat a través d'una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat.

Per a més informació i altres opcions, escriure a canemas@ens.cat

Camp obligatori