Reportatge

Millores en la tramitació de permisos d’actuacions de colles trabucaires


Trabucaires

Aquest acord es concretà el dimarts dia 15 de febrer en una reunió entre la Delegació del Govern a Catalunya, la Coordinadora de Trabucaires i l’Ens de Comunicació Associativa.

En aquests darrers mesos s'han donat una sèrie de situacions problemàtiques per l'actuació de la Guàrdia Civil en el sentit de no donar permisos a colles de trabucaires i de miquelets amb l'argumentació de que no eren festes tradicionals.

El Delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, i la Subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat Garcia Llovera, s’han reunit el dimarts dia 15 de febrer a la seu de la Delegació amb el president de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, Antoni Moliné, el president de l’Ens de Comunicació Associativa, Antoni Carné i altres representants del sector.

En el decurs d’aquesta trobada, que s’ha desenvolupat en molt bona sintonia, s’ha fet un repàs dels mecanismes de col·laboració i s’han acordat un seguit de millores en la tramitació de la sol·licitud d’actuació dels trabucaires.

Entre les principals novetats en aquest sentit, cal destacar que a partir d’ara, les sol·licituds d’actuació les puguin presentar tant els trabucaires com l’entitat organitzadora de l’esdeveniment; i les comunicacions de resolució es faran arribar des de la Subdelegació del Govern a Barcelona als trabucaires, a les entitats organitzadores, a la Guàrdia Civil i als ajuntaments. D’aquesta manera, els consistoris tindran una major implicació en el procediment de sol·licitud i en el propi desenvolupament de l’acte.

D’altra banda, també s’ha acordat que el sol·licitant pugui aportar la documentació que acrediti que la celebració en el marc de la qual tindrà lloc l’actuació és de caire tradicional o popular. En cas que sigui necessari, el sol·licitant podrà presentar documentació de l’Ajuntament.

Al llarg de la trobada, s’ha pogut constatar que la prioritat màxima de totes les parts és la de garantir que aquestes festes es desenvolupin amb les majors garanties de seguretat tant per aquells que les realitzen com per als espectadors.

El nou formulari de sol·licitud que recull algunes d’aquestes modificacions estarà disponible al web de la Delegació del Govern a Catalunya, www.catalunya.mpt.es

Comentaris

joan noguera i segura l'Hospitalet
1.

Es una molt bona noticia per les colles de trabucaires.

Comenta aquest article