Reportatge

Diari d'Addis Abeba (Tercera part)

Expresident de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català.

Crònica de la reunió del 2 de desembre de 2016.

Ja estem  al final de l’11a sessió del Comitè Intergovernamental  de la UNESCO per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat (PCI). Dies intensos amb reunions maratonianes de 12-13 hores diàries. Ahir van acabar l’exposició de les candidatures a la Llista de Bones Pràctiques de Salvaguarda. En total, s'hi han presentat set candidatures dels següents estats: Bulgària, Croàcia, Hongria, Àustria,  Noruega, Fiji i Argentina. En primer lloc, ha estat retornada la candidatura de Fiji i retirada la d’Argentina. Que les cinc restants fossin acceptades demostra que, tot i la major dificultat exigida, també és possible entrar en la Llista de Bones Pràctiques. Això sí, cal lligar molt bé els expedients.

Avui el Comitè Intergovernamental ha començat l’ordre del dia debatent un punt molt important: la metodologia d’actuació de l’Òrgan d’Avaluació (ÒA). Hi ha un acord bastant generalitzat en demanar que l’Òrgan Avaluador pugui tenir -ara no pot fer-ho- contactes amb els Estats que presenten les candidatures. D’aquesta manera es pretén facilitar l’accés a informacions i dades, i així permetre una avaluació més reflexiva i en última instància justa. 

Algèria ha explicat que tots els elements són respectables i  lloables, però l’Òrgan Avaluador només jutja la qualitat de l’expedient, no pas la qualitat de l’element. Cuba ha llançat una forta reprimenda, demanant que l’Òrgan Avaluador no estigui format equidistantment per representants dels Estats i les onegés acreditades. Actualment els 12 experts que formen part del jurat estan repartits al 50%. El país caribeny considera aquesta situació injusta, doncs al·lega que les ONG no poden estar al mateix nivell que els Estats. Xipre s’ha oposat a la proposta cubana, dirigint l’atenció en la necessitat que el futur grup de treball de l’Òrgan Avaluador en millori els procediments  sense alterar la seva composició intrínseca.  Entre els assistents, ha regnat una sorpresa generalitzada: la perplexitat enfront la gran quantitat d’expedients que es retornen als Estats candidats, fins i tot quan han millorat les seves propostes en el darrer cicle. Tothom vol que les candidatures estiguin molt ben estructurades i puguin ser inscrites en les llistes.

Turquia s’ha mostrat contundent en el seu parlament, recordant la raîson d’ être del Comitè: salvaguardar els “elements”  (que en l’argot significa les expressions culturals), transmetre’ls a les properes generacions, difondre els elements mitjançant l’educació i divulgar l’esperit de la Convenció. Aquests quatre objectius són prioritaris en la transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial, ha expressat el representant turc: "molt més que la inscripció en una o altre llista".

El relator de l’Òrgan Avaluador ha manifestat la seva frustració envers el Comitè Intergovernamental. És molt frustrant, ha assegurat, que l’ingent treball anual que realitza aquest òrgan, materialitzat en l’alt nivell deliberatiu de les recomanacions que realitza, no es vegi reflectit en les decisions que freqüentment pren el Comitè Intergovernamental. 

Santa Lucia ha fet una intervenció molt emotiva, ressaltant que ell no és un polític, sinó un artista de la cultura. Aquest Comitè ha de ser modèlic, ha afirmat, en la mesura que la cultura sempre és més exemplar que la política. En aquest sentit, ha animat a redoblar esforços a favor del Patrimoni Cultural Immaterial, reivindicant les onegés com unes institucions sovint més importants que els Estats, i gairebé sempre més convençudes, en la defensa del PCI. Una intervenció que ha rebut sonors aplaudiments.

La reunió ha servit per consensuar que l’Òrgan Avaluador pugui comunicar-se amb els Estats candidats, a fi de resoldre les ambigüitats dels expedients i estalviar temps en el debat d’al·legacions del Comitè Intergovernamental. Els Estats observadors han pres la paraula per donar suport (generalment) a les idees que acabem d’exposar. Xina ha insistit en la necessitat que l’Òrgan Avaluador treballi autònomament, allunyat de les pressions polítiques. En la mateixa línia s’ha expressat el Fòrum d’ONG acreditades, manifestant que cal respectar obligatòriament les recomanacions de l’Òrgan Avaluador per tal de millorar la rendibilitat dels recursos emprats. Finalment, el Comitè Intergovernamental ha aprovat altres punts de l’Ordre del dia.

A la tarda s’ha debatut la quantitat de candidatures que es podran tractar en el cicle 2017. El Comitè ha aprovat que siguin 50 les candidatures que podran ser preses en consideració, tot establint un seguit de prioritats en funció de les directives instructives aprovades, com ara les salvaguardes urgents, les candidatures multinacionals o la quantitat de candidatures inscrites per un Estat. Malgrat aquest matís, una prerrogativa permetrà que cada estat presenti un element cada any. El proper juny, un grup d’experts se citarà a Xina per elaborar un marc general de resultats per a la Convenció. A continuació, s’ha aprovat la sol·licitud de Corea del Sud com a amfitriona de la 12a sessió del Comitè Intergovernamental, entre el 4 i 8 de desembre de 2017, que se celebrarà a Seül.

El Comitè Intergovernamental s’ha mostrat molt preocupat per la situació del Patrimoni Cultural Immaterial en situacions d’emergència: catàstrofes naturals, conflictes armats, etc.  La Secretaria ha fet una proposta de resolució que ha estat aprovada després d’un llarg debat ple de matisos. Com a exemple, el Ministre de Cultura de Níger ha explicat que el grup terrorista Boko Haram ha provocat més de 30.000 morts. En aquest escenari, ha demanat ajuda per preservar els elements del Patrimoni Immaterial seriosament amenaçats a Nigèria.

Finalment, el  president del Comitè Intergovernamental ha informat que han assistit 708 participants de 121 països del món; han estat revisats  49 expedients i 12 informes diferents; ha estat creat  un grup de treball per a reflexionar sobre les activitats i compliment de la Convenció; han estat inscrites  6 noves ONG i s’ha renovat l’Òrgan Avaluador.  Aquest són els acords més importants de la sessió, que en tot moment ha cercat consensos i solucions constructives. El president ha agraït les col·laboracions dels assistents, citant-los fins l'any proper, i tancant així una setmana molt interessant, profitosa i..., perquè amagar-ho, també dura i intensa. Gràcies a tots els que l’han fet possible.

A tall de resum, cal destacar els següents punts:

1.- En les  candidatures a la Llista de Bones Pràctiques de Salvaguarda, també hi ha hagut una llista retornada.

2.- Convé millorar la metodologia dels treballs de l’Òrgan Avaluador, tot permetent la comunicació entre l’òrgan i l’Estat que presenta la candidatura per a evacuar consultes.

3.-L’Òrgan Avaluador només jutja la qualitat de l’expedient, no pas la qualitat de l’element.

4.- El més important per al PCI és salvaguardar els elements, transmeteu-los a les properes generacions, difondre’ls mitjançant  l’educació, comunicar-los a les persones i divulgar l’esperit de la Convenció.

5.- L’Òrgan Avaluador manifesta la seva preocupació perquè no s’adoptin, per part del CI i amb massa freqüència, les recomanacions que proposa.

6.- La cultura sempre és molt més exemplar que la política.

7.- Les ONG fan una funció molt important i  sovint defensen el PCI més i millor que els mateixos estats.

8.- L’Òrgan Avaluador ha de treballar en un àmbit independent, lluny de les pressions polítiques.

9.- El Fòrum d’ONG acreditades diu que cal respectar les recomanacions de l’ÒA obligatòriament, no com a qüestions optatives de ser observades.

10.- Seul (República de Corea) acollirà entre el 4 i el 8 de desembre de 2017 a la 12a sessió del CI.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article