Reportatge

Diari d'Addis Abeba (Primera part)

Expresident de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català.

Dijous  24 de novembre a les 11h: ens informen que Lufthansa farà vaga de pilots a partir de l’endemà i durant tot el  cap de setmana, cosa que suposa la cancel·lació del vol que ens ha de dur de Barcelona a Frankfurt, des d’on ens enlairarem cap a la capital d’Etiòpia, Addis Abeba.  Així comencen les notícies que afecten el viatge que l’Ens ha programat per assistir, com a ONG acreditada, a l’11ena sessió de la UNESCO del Comitè Intergovernamental  de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que ha d’iniciar llurs treballs el dilluns 28 de novembre fins divendres 2 de desembre a Addis Abeba (Etiòpia). Tanmateix, l’Assemblea General  del  ICHNGO  FÒRUM, l’organització que integra les ONG acreditades i de la que forma part l’ENS  inicia la seva reunió el diumenge 27 al mateix recinte que la Convenció. ICHNGO Fòrum és l’entitat que representa les entitats culturals (ONG en la seva terminologia internacional) amb la col·laboració de la qual el juny de 2015 es va celebrar la 1a Conferència Internacional, que van celebrar les ONG acreditades i que organitzà l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català.

 Així, amb els bitllets tancats i pagats  amb aquella companya aèria, ens toca córrer per trobar alternatives. Finalment, la millor opció és marxar al vespre del mateix dijous, un dia abans de la planificació establerta, doncs no volem perdre els bitllets de Frankfurt-Addis Abeba, vol  que segueix operatiu malgrat la vaga.  Amb aquest preàmbul  feixuc  i car, iniciem  en Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial (IPACIM)  i assessor de l’Ens en temes del PCI, i jo mateix la nostra participació a l’11ena sessió.

La reunió del FÒRUM es desenvolupa en el centre ECA que la ONU té al mig d’Addis Abeba. Un complex amb edificis moderns, funcionals i ben equipats. Just el contrari d’una ciutat molt extensa, amb molta població i, sovint, amb cases molt i molt humils i precàries. Això és Àfrica, ens digueren en una ocasió similar a aquesta. Tot i així, la ciutat té molt moviment, molts hotels de tot tipus i molta nova construcció. La gent és simpàtica i servicial, tot i que es veuen “tics” habituals en societats amb règims similars a l’etíop.  

Reunió prèvia de les entitats acreditades

L’assemblea del FÒRUM inicia el seu debat. El Comitè de Coordinació del Fòrum  explica que han rebut 3.800 € de la delegació d’Indonèsia,  per subvencionar, en principi,  els àpats dels representants de les ONG acreditades que assisteixen a la reunió. Finalment , el Comitè  planteja que les ONG renunciïn a aquest ajut  perquè aquests diners serveixen per a pagar les despeses derivades de l'activitat del Fòrum. Atès que Indonèsia hi està d'acord, s'aprova aquesta proposta.

S'explica l'activitat que ha tingut el Fòrum durant el darrer any, que inclou vídeo-conferències mensuals, cada 3 -6 mesos reunions amb la Secretaria de la Convenció, tasques de comunicació (web, newsletter, Facebook), treball, conjuntament amb la Secretaria, d’una base de dades d’ONG. Entre d’altres, ICHNGO Fòrum ha servit com a primer punt de contacte per a les ONG que demanen informació diversa, així com l’entitat ha contribuït a totes les diverses iniciatives internacionals on ha estat convidada: a Itàlia, a la Conferència d’ONG organitzada per la Xarxa de Centres per al Patrimoni Cultural Immateral de la zona de l’Àsia i el Pacífic (ICHCAP en les seves sigles en anglès). En la línia d’aquestes participacions s’ha recordat els bons resultats obtinguts en la 1a Conferència Internacional de les entitats del Fòrum, que desenvoluparem a Catalunya. Com a tasques puntuals, s’ha presentat un programa de capacitació de les ONG acreditades.

De cara als reptes de futur, un altre dels punts tractats és la preparació del Simposi de 2017, una nova oportunitat de trobada de les entitats culturals acreditades per la Convenció. Entre d’altres, s’ha debatut en l’aspecte ètic i en com el Patrimoni Cultural Immaterial (d’ara endavant PCI) pot contribuir als objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU, s’han presentat diferents treballs dels grups implicats (Medicina tradicional, o el programa de capacitació...). Pel que fa al futur del Fòrum, s’ha presentat una proposta escrita per escollir els seus membres; després d'un debat s’ha decidit que es constituirà un comitè electoral amb representants dels sis grups electorals i que s'escollirà una persona de cada grup electoral. En els aspectes pràctics s’ha considerat la necessitat de reunir més esforços per augmentar les opcions d’interpretació en totes les reunions, així com l’estímul de propostes per aconseguir més finançament o estimular la feina dels grups de treball.

S’inicia el Comitè Intergovernamental
Ja en el primer dia  de la 11ena sessió del  Comitè Intergovernamental (d’ara endavant, CI), integrat per 24 estats i els estats  observadors,  i també amb la presència de les ONG acreditades, cal destacar els següents aspectes:

- Implementació de noves metodologies d’actuació de la Secretaria General de la Convencióper a millor governança.
 
- La Secretaria de la Convenció ha exposat al CI suggeriments sobre el desenvolupament sostenible i per a la implementació de l’agenda 2030 de l’ONU sobre aquest mateix aspecte.
 
- Reforç de la visibilitat de les activitats, dels partners, de les organitzacions de la societat civil relacionades amb la UNESCO (com ara l’Ens), de les Càtedres UNESCO i de les institucions educadores.
 
- En l’àmbit de l’adjudicació de recursos per part dels Estats a diferents programes de cooperació, la representant d’Espanya, explica que fruit de la col·laboració entre les administracions catalana i espanyola, ha estat possible la cooperació vers  un programa adreçat a Marroc, Mauritània i Tunísia, relacionat amb el desenvolupament de la Convenció. Cal recordar que aquest programa ha estat acordat des del Govern de Catalunya en el seu conveni bilateral entre Catalunya - UNESCO, amb recursos de la Generalitat i per iniciativa d’aquesta.
 
- Hi hagut consens per redreçar un aspecte sovint polèmic: la interpretació que fa el CI davant les objeccions que presenten diversos  estats a les recomanacions de l’Òrgan d’Avaluació de les candidatures a les llistes del PCI,  i de  la interpretació que fa el President del CI vers els “silencis” que es produeixen de part d’alguns Estats, en interpretar-los com a “no atenció” a les objeccions.  S’ha desenvolupat un intens i llarg debat sobre una  proposta presentada per Espanya (actualment Estat observador, no membre del CI), a la qual dóna suport Palestina (membre actual del CI) per clarificar la postura del criteri de la presidència i quina valoració hauria de fer sobre  aquests silencis. Diferents estats, membres i no membres, donen suport a la proposta,  entre ells Cuba, amb una representant molt activa en els debats, la qual manifesta que cal respectar l’esperit de la Convenció i articular mecanismes que ja desenvolupen altres convencions de la UNESCO.  Finalment, tothom està d’acord en què els estats han d’arribar als acords per la via del consens, molt millor que per les votacions, tot i que aquesta fórmula no es descarta. I per tant, es recomana a  l’actual presidència i a les que vindran, que facin un ús acurat i equitatiu de la interpretació tant de les objeccions com dels silencis dels membres del CI, en favor tot plegat de la transparència.

- Existeixen estats que demanen que l’Òrgan d’Avaluació del CI pugui tenir un diàleg amb l’Estat que presenta la candidatura, o amb un altre, per estalviar temps i redreçar aspectes diversos abans de l’Avaluació del CI.

- El Secretari de la Convenció, Tim Curtis, exposa que hi ha una mala praxi en el requeriment formal que tenen els Estats part de lliurar un document a la UNESCO respecte al compliment  de l’aplicació de la Convenció. Per a l’avaluació de les manifestacions de patrimoni que presenten els estats de cara a formar part de les llistes de reconeixement de la Convenció cal aportar una sèrie de documents en un cicle prèviament establert de temps. Doncs bé, únicament el 16% de tots els estats, compleixen els terminis. La resta tenen retards d’ 1, 2, 3 i inclús 4 anys.

Acaba la jornada, després de 10 hores de reunions, amb la revisió de la primera llista i possiblement la més important: la Llista de Salvaguarda Urgent. És a dir, aquells elements de la cultura, que són patrimoni i que estan en perill  d’extinció, per les raons que siguin.  Aquest any hi ha 6 elements en aquesta situació.
 
A tall de resum, em quedo amb el següent decàleg de l’inici de tot plegat:

1. També els treballadors de Lufthansa, tenen dret a la vaga, malgrat que ens molesti.

2. L’Assemblea del Fòrum de les ONG acreditades, ha invertit massa temps en temes de governança.

3. El Fòrum ha de tenir la possibilitat de reunir-se un cop l’any o cada dos, per a deliberar de moltes coses, com vàrem fer a Catalunya amb la 1a Conferència, que fou un èxit reconegut encara ara.

4. El 2017 hi haurà eleccions al Comitè de Coordinació del Fòrum de les ONG reconegudes per la UNESCO.

5. El desenvolupament sostenible de  les activitats i dels elements del PCI, és un objectiu prioritari.

6. Consideració positiva  per part del CI a les entitats relacionades amb la UNESCO, com ara l’ENS.

7. Demanda als Estats membres que lliurin els seus informes preceptius.

8. Demanda per a què els estats i l’Òrgan d’Avaluació, puguin tenir contactes abans de lliurar els expedients i documentació per a presentar les seves candidatures per a formar part de les llistes de la Convenció de la UNESCO (salvaguarda urgent, llista representativa i bones pràctiques).

9. Únicament el 16% dels estats membres compleixen amb el període de lliurament dels informes i actuacions sobre les ONG.

10. La llista de Salvaguarda Urgent dels elements en perill d’extinció, cal mantenir-la com a prioritària

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article