Reportatge

Comunicat del GOC sobre els continguts curriculars de l'assignatura de religió  

Francmaçoneria
A la Glòria del Gran Arquitecte de l'Univers
 
Llibertat. Igualtat. Fraternitat

 
El Gran Orient de Catalunya (GOC), Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal, adogmàtica i d'àmbit català, vol fer públiques les següents consideracions:
 
1. Que el Butlletí Oficial de l'Estat de dimarts 25 de febrer de 2015 va publicar els continguts curriculars que d'ara endavant haurà d'observar l'assignatura de religió catòlica.
 
2. Que aitals continguts eren una mostra flagrant d'adoctrinament en una confessió determinada: la catòlica.
 
3. Que la democràcia moderna requereix d'una convivència entre opcions de consciència, tant religioses com seculars, que només es pot garantir mitjançant la laïcitat dels poders públics: l'Estat i l'Església han de romandre clarament separats.
 
4. Que el fet mateix que existeixi una assignatura de religió catòlica, controlada per la jerarquia d'aquesta Església, ja és una violació d'aquest principi de laïcitat pública, que els esmentats continguts curriculars no fan sinó agreujar i posar encara més en evidència.
 
5. Que la funció de l'educació pública ha de ser formar persones en el dubte fèrtil i el pensament crític, no en dogmes de fe (es tracti de la fe que es tracti). A tal efecte, considerem útil i necessari que l'alumnat estudiï el fet religiós des d'un punt de vista històric, sociològic i filosòfic, però no que sigui adoctrinat en els dogmes d'una determinada confessió religiosa. És l'individu qui, en plena llibertat, ha de ser lliure per professar una o altra fe, o per no professar-ne cap.
 
6. Que treballarem per assegurar que la futura República Catalana observi plenament aquest principi de laïcitat pública, màxima expressió de la tolerància religiosa que la Maçoneria defensa des dels seus orígens.
 

Comentaris

Pere-Joan Pau
1.

És evident que el govern espanyol no està disposat a apostar per una societat laica. Es més cada vegada ens acosta més cap aquell nacional catolicisme de tant mal record. cal treballar per aconseguir que una futura república catalana ens asseguri una veritable laicitat.

Comenta aquest article