Reportatge

Vols participar en la democratització de la generació d’electricitat?

Dr.enginyer industrial, president d’EUROSOLAR Catalunya.

En tancar l'any 2013, els defensors de les fonts d'energia renovables, hem vist materialitzat un antic somni: a l’estat espanyol l'energia eòlica ha estat la principal font de generació d'electricitat, superà la generació electro-nuclear i l'electro-tèrmica. Avui es pot afirmar que l'energia eòlica ha ridiculitzat obertament l'energia nuclear. Amb quina elegància es poden avui dia generar grans quantitats d'electricitat sense produir cap tipus de residu, sense cap tipus de contaminació!
 
Les paraules que la nucleocràcia i els seus servidors van pronunciar al seu dia, acusant els pioners de l'energia eòlica, de "voler tornar a les cavernes", s'han tornat contra els qui aleshores les van dir. I han estat desmentides per la crua realitat, que ha posat de manifest que amb tecnologies complexes i perilloses com la nuclear és molt més probable destruir les bases ecològiques de la societat (vegeu el que ha passat amb els accidents de Txernòbil i Fukushima) que no amb tecnologies simples i amigables, com són les tecnologies que capten l'energia continguda en els fluxos biosfèrics i la transformen en energia útil a disposició de la humanitat.
 
Si bé avui disposem de nombroses tecnologies energètiques renovables, a Catalunya encara no s'ha generalitzat el que, en termes acadèmics i en cercles militants, s'anomena apropiació social de la tecnologia, especialment l'eòlica. Mentre en nombroses societats europees i americanes és freqüent i comú l'existència de projectes eòlics cooperatius i comunitaris, a Espanya brillen per la seva absència.
 
Per això, fa uns pocs anys, amb motiu del 25è aniversari de la inauguració del prototip Ecotècnia 12/15, va sorgir la idea de promoure un projecte eòlic de propietat col·lectiva, cosa que va començar a materialitzar-se el març del 2012 quan el projecte va iniciar la seva tramitació administrativa. Avui el projecte està en la fase final per obtenir l'autorització, després d'haver passat el seu procés de tramitació ambiental, urbanística, aeronàutica, arqueològica, etc. (veure: www.viuredelaire.cat).
 
Hem entrat, doncs, en la fase decisiva del projecte, ja que en poc temps es podria materialitzar. Però per tal que això sigui realitat es fa necessari ajuntar les voluntats i els mitjans econòmics de les persones que ja avui estan convençudes que el model energètic del segle XXI es basarà en les iniciatives ciutadanes, i que, a més, estan disposades a actuar, avui i aquí, per posar el seu gra de sorra en la transformació de l’obsolet i ineficient model energètic heretat del segle passat.
 
Si bé la materialització d'un projecte per a la instal·lació d'un aerogenerador de 2,7 MW de potència –el seu cost se situa entorn dels 3.000.000 €– està fora de l'abast del 99% de la ciutadania del país, algunes persones estem convençudes que, de forma col·lectiva, podem fer-ho realitat. Sí, podem! Com? Doncs seguint el consell que Margaret Mead ens va llegar fa un temps: "Mai no dubtis que un petit grup de ciutadans reflexius i compromesos pot canviar el món; de fet, és l'únic que sempre ho ha aconseguit".
 
En el nostre cas, això significa ajuntar les aportacions d'un grup decidit de persones (per exemple, 3.000 persones a 1.000 €/persona). Amb això es possibilitarà la materialització d'aquest projecte innovador, que servirà d'exemple perquè dotzenes o centenars de projectes semblants segueixin el camí obert, significarà la col·laboració seriosa, des de l'apropiació social de la tecnologia eòlica, a la tasca de democratització del sistema energètic català, avui depenent d’oligopolis.
 
Sigui això una crida a les primeres persones que estan disposades a actuar per fer realitat un exemple pioner i emblemàtic, al nostre país, del poder col·lectiu de la societat, davant del poder que uns pocs exerceixen sobre la població, emparant-se en privilegis passats de moda, del segle XX. Per tot això es busquen persones (famílies, entitats, petites empreses) per fer possible el primer projecte eòlic col·lectiu al nostre país. Participa en la democratització de la generació d'energia elèctrica!
 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article