Opinió

Entre totes i tots fem ciutat

Reproduïm la intervenció del Consell d’Associacions (CAB) al darrer Plenari del Consell de Ciutat de Barcelona (04/10/11)

En el context de crisi internacional la nostra ciutat es planteja molts reptes que tan sols superarà amb la participació de tota la ciutadania. Les associacions fa temps que diem que “entre totes i tots fem ciutat”, i aquest Consell ha de ser un dels espais principals des dels que es faci realitat aquesta voluntat. Per això, senyor Alcalde, li demanem que faci que el Consell de Ciutat esdevingui una veritable eina que faciliti la interrelació entre la ciutadania i l'administració municipal.

En aquest sentit cal enfortir el concepte de participació, tot i que disposem d'un Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010 – 2015, cal aplicar-lo de forma continuada i transversal a tota l'acció municipal. Ha de ser una eina que des del seu seguiment continuu ens permeti millorar les polítiques i les accions per a facilitar la participació ciutadana. Aquí és on el Consell de Ciutat, com ja ho està fent el CMAB, pot ajudar. No ens ha de fer por la participació, ben al contrari: ben gestionada ha de ser una eina que permeti millorar la gestió quotidiana de la Nostra ciutat i dels nostres barris.

Més enllà de la participació ciutadana, entenem que la ciutat no podrà sortir enfortida d'aquesta situació de crisis sense les iniciatives ciutadanes col·lectives. La nostra ciutat compta amb una societat civil forta, reflectida en la pròpia composició d'aquest Consell, que al llarg dels anys ha teixit una veritable xarxa social. Cal treballar per a enfortir aquesta xarxa, per això -com diu el propi Pla Director de Participació Ciutadana- cal elaborar de forma conjunta un Pla director municipal de suport a les associacions que ens ajudi definir les polítiques i accions per a enfortir el sector associatiu de la ciutat. Evidentment, els reptes no són tan sols de l'administració, també el propi sector ha de créixer i enfortir-se. Les conclusions del 2n Congrés de les Associacions ens ajuden a avançar en aquest sentit i no podem deixar aquest objectiu de banda. Per això volem que el Consell de Ciutat, conjuntament amb el CMAB, sigui una part activa en tot allò referent a participació i associacionisme.

Tot i això, mostrem certa preocupació per les contínues retallades en tots els àmbits. Entenem que el món està canviant, però volem participar en la definició dels canvis. El Consell de Ciutat, recollint la feina dels diferents consells municipals i de districte, sobretot el Consell Municipal de Benestar Social, pot ajudar a definir les estratègies conjuntes davant la crisi.

Davant el risc en què es troben els progressos socials assolits en les últimes dècades cal apostar per les polítiques socials per a avançar en la construcció d’un món i una societat més justos, cohesionats i equitatius. El compliment dels drets socials i de ciutadania reconeguts per llei és una obligació compartida que ens implica a tots: poders públics, sector privat, associacions, organitzacions del tercer sector i societat civil. L’augment de situacions de pobresa i el risc d’exclusió social genera un increment de la demanda de prestacions i serveis que requereix una major dotació de recursos. Els nous i diversos processos de pobresa vulneren drets individuals, com el dret al treball o a un habitatge digne, i posen en perill la cohesió i la pau social. Per tal que aquests drets no siguin només paper mullat, cal optimitzar els recursos i gestionar-los de manera eficient. La participació, implicació i cooperació de tots els agents, ciutadania, societat civil i organitzacions, juntament amb l’Administració, s’ha de fer efectiva en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis. La cohesió social requereix una ciutadania activa i responsable, que exerceixi els seus drets i deures i que comparteixi els valors de solidaritat, compromís i esforç col·lectiu.

Cal cooperar per a sortir de la crisi i per a construir la nostra ciutat. Tenim la sort de tenir una ciutadania capaç de posar en marxa moltes iniciatives i teixir una xarxa d'organitzacions. Cooperem per a sortir de la crisi, utilitzem els consells municipals d'una forma racional per a concretar aquesta cooperació, enfortim des de les polítiques públiques la societat civil que posa en marxa accions i fem tots plegats, tant govern, com oposició, com ciutadania i entitats, que el Consell de Ciutat esdevingui un veritable motor d'aquesta cooperació.


Comentaris

Joan Noguera i Segura Barcelona
1.

Soc el president de l'Associació Cultural Catalunya Sardanista, amb la finalitat de realitzar ballades de Sardanes, cursets d' ensenyament de Sardanes i Concerts de Sardanes i Musica per Cobla.
L' adreça social es . Carrer Mare de Deu del Port 363 (U.E. La Marina) 08038 Barcelona. .
Voldria formar part del Consell d' Associacions de Barcelona.

Salutacions
Joan Noguera i Segura
President
te. 637.938.730

Comenta aquest article