Opinió

Per una cultura de tots

La festa dels bous ha estat l'única expressió festiva prohibida en el Pla de Represa del PROCICAT

Les festes dels bous ha estat l'única expressió prohibida en el Pla de Represa del PROCICAT
Les festes dels bous ha estat l'única expressió prohibida en el Pla de Represa del PROCICAT

President de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre

L’àmbit de la festa dels bous, novament ha estat l’expressió festiva i cultural que més i pitjor està vivint les conseqüències del COVID-19 dintre del món de la cultura al nostre país. Des de l’inici de la pandèmia, la nostra festa s’ha vist immersa un cop més en un judici paral·lel i nosaltres com a entitat que defensa aquesta expressió ens veiem amb l’obligació de fer una denúncia pública de quina és en aquests moments la situació per la qual travessa el nostre sector.

Amb data 14 de març es decreta l’estat d’alarma a l’estat espanyol i en conseqüència s’inicia un reguitzell de decisions que fan pràcticament inviable l’organització d’actes amb bous i qualsevol altre esdeveniment cultural sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació. La nostra entitat va posar-se a treballar des del minut u per minimitzar els danys que ocasionaria una temporada sense veure’s cap acte taurí. Vam constituir amb altres federacions d’àmbit nacional una comissió de treball per posar en comú totes les problemàtiques en les quals ens podríem trobar. Vam redactar un document que vam anomenar “Pla Recupera”, on posàvem èmfasis a desplegar un protocol que ajudes a organitzar actes amb totes les mesures de seguretat necessàries que, per una banda determines la viabilitat de l’espectacle i per altra banda no poses en perill la seguretat de les persones que participessin d’aquests actes taurins. Un document redactat i consensuat amb bona part dels agents implicats en la festa i que li donava un rigor i una serietat al text.

Aquesta situació és extremadament complexa i difícil de sostenir per al sector ramader, un sector sentenciat a mort a causa de la inactivitat. Alguns ja han hagut d’enviar a l’escorxador a un nombre elevat d’animals per no poder sostenir les seves explotacions. Donada aquesta situació, la nostra entitat va iniciar un altre tràmit amb les administracions locals i autonòmiques a través d’una moció que sol·licitava ajuts econòmics per al sosteniment d’aquestes explotacions,

No hem d’oblidar que les festes amb bous configuren l’element cultural i festiu central en les celebracions populars d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, sobretot en municipis de les Terres de l’Ebre però també d’altres zones de la Catalunya Central i de la província de Girona. El fluix econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem d’aquests animals motiven que aquest sigui un esdeveniment únic. Aquest últim paràgraf és un clar exemple de l’exposició de motius que el mateix pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre reflexa i que per a nosaltres són motius més que suficients per treballar i buscar solucions per als criadors d’aquest animal únic i que zootècnicament és diferent de qualsevol altra espècie animal.

L’últim exemple de discriminació respecte als altres àmbits de la cultura al nostre país el trobem amb el text del document “Pla de represa de l’activitat cultural” aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT el dia 17 de juliol del 2020, després que, durant el mes de maig, es portés a terme una reunió telemàtica del Consell de l’Associacionisme Cultural de Catalunya i que la nostra entitat com la resta de federacions i confederacions que hi formem part en vam participar. D’aquest document que en fem referència l’ ÚNICA expressió cultural o àmbit cultural que queda exclòs de poder reprendre l’activitat, si les autoritats sanitàries o aconsellessin, és l’àmbit de la festa dels bous. Qualsevol altre àmbit, podria valorar la seva represa, per aquest motiu ens hem vist en l’obligació de fer una denúncia pública d’aquesta discriminació respecte a la resta del món de la cultura. És per això que llencem aquestes preguntes:

Per què l’àmbit de la festa dels bous, no potser tractada de la mateixa forma que les altres expressions festives i culturals del nostre país?

Quantes entitats, han redactat o treballat fórmules per reprendre l’activitat amb unes mesures exhaustives i rigoroses com per exemple si ho ha fet la nostra federació?

Hem de ser seriosos i deixar a banda les diferències en si ens agraden o no les festes amb bous, si en som partidaris o detractors. El que hem de fer és treballar junts, sense complexes i entre tots; el món de la cultura a l’uníson hem de buscar solucions per salvaguardar totes les expressions culturals i festives de Catalunya, perquè per a nosaltres l’autèntic tresor d’una societat com la catalana és precisament la riquesa de cultures i tradicions diverses i singulars que disposem i que almenys nosaltres volem contribuir a defensar i mantenir vives per traspassar-les de la millor manera possible a les futures generacions.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article