Opinió

La cultura popular normalitza la interculturalitat

Reflexió


Inculcar els valors de la interculturalitat a les noves generacions mitjançant el folklore. Aquest és l’objectiu del projecte Espiral, impulsat per la Fundació Catalana de l’Esplai. En un article publicat al digital Xarxanet, Oriol Jordan explica que la iniciativa no “es redueix a ensenyar com són les festes i la cultura popular d’aquí, sinó que també es busca incorporar aspectes d’altres cultures i situar-les en un mapamundi”. Per aconseguir-ho, des del curs 2008-09 s’organitzen tallers dividit en cinc àrees temàtiques: cercavila, percussió, teatre, dansa i cuina. D’aquesta manera, es potencien “les capacitats motrius dels infants en cada disciplina” al mateix temps que se’ls hi ensenya a conviure en la diversitat.

Els tallers del projecte Espiral s’engloben una estratègia educativa més àmplia anomenada Mandala. Un espai que cultiva transversalment el respecte a totes les identitats culturals en cadascuna de les seves iniciatives. Gràcies a la col·laboració activa de les famílies i els monitors dels nens i adolescents,  Mandala pot treballar en l’assoliment de quatre objectius genèrics: la capacitat de conviure en harmonia en entorns d’interculturalitat normalitzats, concebent aquesta no pas com una aspiració, sinó com una realitat present; generar relacions personals que no només despertin l’interès per diferents costums, sinó també la voluntat de participar en expressions culturals alienes; evitar l’exclusió dels col·lectius minoritaris, i les desigualtats socials que aquesta estigmatització provoca; i finalment, crear vincles forts entre els infants a partir de la cooperació i el respecte a la diferència.

Els projectes de l’espai Mandala estan dividits en tres franges d’edat (3-8 anys, 8-12 anys i 12-16 anys) per adaptar-se a l’etapa formativa de tots els menors que hi participen. Per avançar cap a una societat que normalitzi la interculturalitat, els educadors els consciencien en tres tipus de continguts programàtics: l’acceptació de la identitat cultural i les pertinences múltiples, la lluita per la justícia social i l’equitat, i el foment de l’empatia, el respecte i la comunicació entre tots els membres del grup.
 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article