Notícia

Debat Juvenil reflexiona sobre ciutadania i identitat col·lectiva

La revista Debat Juvenil, veu del moviment associatiu juvenil, recull les inquietuds i les opinions de les entitats joves catalanes i difon les activitats i els discursos del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, adreçant-se de forma trimestral a més de 150.000 joves. En el número 96, ofereix un dossier monogràfic sobre la necessitat de construir una ciutadania inclusiva amb totes les persones que formen part de la societat catalana, parant especial atenció en la immigració arribada a Catalunya en les darreres dècades i els sectors més vulnerables de la població en risc d’exclusió per l’actual situació de crisi.

El document reflexiona sobre aquesta qüestió defugint concepcions estàtiques de la identitat col·lectiva. Proposa una identitat en què totes les persones amb orígens i recorreguts diferents es poden situar en un mateix pla, per construir en clau de futur el marc comunitari de la societat on viuen, enriquint-se mútuament amb les seves cultures d’origen.

Debat Juvenil vol transmetre al jovent aquesta necessitat de construir una ciutadania integral, i posa èmfasi en el treball que cal fer per a obrir aquest projecte integrador a nous sectors de la població juvenil que no han estat vinculats al món associatiu. Així, aquest número inclou un extens reportatge sobre el llenguatge que es fa servir per adreçar-se al col·lectiu d’immigrants, i com determinats mots o expressions poden ser incloents o excloents a la nostra societat. També destaca un projecte que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona, la Xarxa Antirumors de la ciutat, en què representants d’entitats, equipaments de la ciutat i persones a títol individual intenten desmuntar falsos rumors i missatges que han fossilitzat a la societat sobre el col·lectiu d’immigrants. La Xarxa mira de rebatre les informacions falses que erosionen i malmeten la convivència.

En aquest exemplar també s’hi pot llegir una entrevista a Aziz Baha, president de l’Associació Sense Fronteres per la lliure circulació de persones, en què afirma que “les entitats suavitzen l’impacte migratori per a les persones nouvingudes”. En una altra entrevista, Santi Castellà, president del Moviment Laic i Progressista, denuncia la contradicció que suposa voler integrar els nouvinguts en la vida de la comunitat si a la vegada se’ls nega el dret de vot.

Per a més informació cliqueu aquí.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article