Notícia

La cultura amateur de Catalunya s’organitza per guanyar visibilitat

PROPOSTES

Cinc federacions culturals catalanes (Federació d’Ateneus de Catalunya, Moviment Coral Català, Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, Federació Catalana de Societats Musicals i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires), totes elles vinculades a l’ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA, amb el tutelatge del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'organitzen conjuntament per a donar forma a l’Espai A, un projecte que, de manera ben gràfica, se sintetitza en: A d’amateur, A d’ateneu, A d’art, A d’associació, A d’acció, A d’activitat... Un projecte que vol donar resposta a diverses situacions existents en el si del moviment associatiu cultural català i que pretén servir de plataforma i de vincle per a la ingent producció amateur que es dóna a Catalunya i a la xarxa d’equipaments associatius i ateneístics del país.

Els objectius principals de l’Espai A són crear una programació estable de representacions amateurs de teatre, dansa, música i cant coral -espectacles que circularan per la xarxa de teatres vinculats a la Federació d’Ateneus de Catalunya- i alhora generar un distintiu que certifiqui la qualitat de les propostes i que serveixi també per a dotar-les d'una major projecció.

Es vol millorar l’explotació de les produccions amateurs, donant-los visibilitat i recorregut, posar en valor la qualitat de gran part de les produccions culturals amateurs, augmentar l’ús dels espais escènics dels ateneus, crear una xarxa d'espais i produccions amateurs amb continuïtat, amb una programació estable de cultura amateur. Es tracta d'una iniciativa que vol cercar nous públics de proximitat per a la cultura i fomentar la col·laboració entre les diverses federacions de la cultura amateur.

El moviment associatiu cultural des dels seu inicis ha representat tota una manera de veure i de viure la cultura i el país. Amb les seves diferents varietats temàtiques, aquest model ha anat teixint una vertadera xarxa de complicitats, de compromisos, de projectes i de realitats, moltes vegades incompreses per l’administració, tant la propera com la nacional. Aquesta lectura més transversal, que significa la realització d’aquest tipus de projectes, ha de reforçar els col·lectius i les persones que en som i ens en sentim protagonistes.

La integració de la cultura amateur del territori al voltant de l’Espai A és un pas imprescindible per a la seva consolidació, en tant que conjuntament tindran més impacte i major visibilitat, i es professionalitzarà a través d’una programació regular que donarà continuïtat a la generació i presentació de noves produccions amateurs.

Comentaris

Joan Fernández Sitges
1.

Els espectacles només circularan per la xarxa de teatres de la FAC? I els espectacles culturals que es fan al carrer? Recordem que la cultura popular i tradicional en bona part és una cultura de carrer, no oblidem els orígens!

Comenta aquest article