Notícia

El joc, un patrimoni mundial: conclusions del II Congrés ‘Els jocs en la història’

L'Associació Cultural "La Tella" ha publicat les actes del congrés

PublicacionsJoc Tradicional
Imatge que il·lustra la portada de la publicació de les actes
Imatge que il·lustra la portada de la publicació de les actes

El joc és una part indestriable de l’espècie humana. Qualsevol ésser humà, independentment del lloc d’origen, té tendència a jugar de forma natural. A més de la diversió, el joc també és una manera d’aprendre i desenvolupar-se. Aprendre a pactar i respectar unes normes, acceptar a la resta de jugadors, desenvolupar les habilitats i capacitats motrius, etc, són elements que conformen part de la idiosincràsia del joc. Amb aquesta premissa es va celebrar el II Congrés Els jocs en la història. La diversitat lúdica a l’escola i al temps lliure a la Universitat Jaume I de Castelló i a Sant Mateu el 8 i 9 de novembre del 2019. I fruit de les reflexions d’aquell congrés n’ha sortit el llibre de les actes, coordinat pel director del Congrés, Joan Martí Ferreres.

El volum ofereix un recorregut per les conclusions de les àrees temàtiques que es van tractar: diversitat cultural i interculturalitat a través de les manifestacions lúdiques; didàctica i pedagogia del joc i de les manifestacions ludicoesportives tradicionals; el joc com a element inclusiu, terapèutic i com a eina educativa en el temps lliure; les manifestacions ludicoesportives de caràcter tradicional i els jocs de taula i de tauler en l’educació infantil, primària i secundària, i finalment el joc al llarg de la història i com a patrimoni cultural immaterial.

El congrés tenia diversos objectius: comparar les manifestacions lúdiques de les diferents regions, interpretar els trets característics fonamentals d’aquelles zones geogràfiques vinculant-les amb els elements socioculturals i valorar la importància dels processos d’aculturació; reconèixer les manifestacions lúdiques com un element inclusiu que permet aconseguir el respecte intercultural; intercanviar coneixements en relació amb les manifestacions lúdiques, tant a l’àmbit educatiu com del temps lliure i la festa tradicional, així com oferir aportacions de les diferents matèries i àrees d’estudi. I finalment, es tractava de presentar experiències vinculades a l’àmbit del joc i la cultura lúdica, tant a l’àmbit educatiu com del temps lliure i la festa tradicional.

Entre les conclusions, el II Congrés va establir la necessitat de potenciar el joc i les manifestacions lúdiques com un element fonamental per al desenvolupament de la salut física i mental de l’ésser humà, i valorar la importància del joc com a eina per afavorir la inclusió i el respecte a la diversitat així com l’alumnat amb diversitat funcional. També veu necessari facilitar el contacte entre investigadors, docents, animadors, empreses i institucions que treballen en el coneixement i la recerca de les manifestacions lúdiques i, especialment, del joc, joc de taula i tauler, i l’esport tradicional.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article