Notícia

L’Ens, a la 10a sessió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO

Patrimoni Immaterial

La confederació de cultura popular catalana és convidada com a observadora a la 10a sessió del Comitè Intergovernamental, celebrada del 30 de novembre al 4 de desembre a Namíbia. També ha participat dins el Fòrum d’ONG acreditades del diumenge 29 de novembre, per tal d’exposar els resultats de la Conferència Internacional d’ONG acreditades celebrada al Maresme el juny passat.

Josep Viana, president de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, acompanyat de l’assessor en l’àmbit de la UNESCO, Lluís Garcia Petit han viscut de primera mà la inscripció de les falles del Pirineu dins la Llista d’elements del Patrimoni Immaterial de la Humanitat, aprovada dimarts 1 de desembre dins la segona jornada de la 10a sessió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO. “Manifestem el nostre suport i la voluntat de col·laboració en aquest triomf de les comunitats de les falles i de tot el col·lectiu de la cultura popular; és una inscripció que fa que Catalunya sigui present un cop més en l’àmbit internacional”, ha expressat Viana.

Viana i Garcia Petit participen com a observadors de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català en la 10a sessió del Comitè Intergovernamental. A més, han intervingut en la reunió del Fòrum de les ONG acreditades que sempre se celebra un dia abans de les sessions del Comitè Intergovernamental. L’Ens, com a ONG acreditada, és a dir, amb capacitat d’assessorar els òrgans establerts per a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI), que és un acord entre estats, ha basat la seva intervenció en l’exposició dels resultats de la 1a Conferència d’ONG acreditades que va tenir lloc a Santa Susanna (el Maresme), una iniciativa de l’Ens, que va organitzar amb la col·laboració del Fòrum d’ONG. La trobada catalana, la segona setmana del mes de juny passat, va permetre reflexionar i debatre la missió, la funció i els valors del Fòrum.

Donant resposta a l’interès local generat per la Convenció per a la Salvaguarda del PCI, la trobada es va dividir en dos espais: un per a les ONG acreditades per la UNESCO, i un segon, per a altres entitats, agrupaments, federacions, majoritàriament de cultura popular catalana, que si bé no són acreditades, van voler reflexionar sobre la Convenció. A la reunió del diumenge 29 de novembre, Jorijn Neyrinck, responsable del comitè d’organització del Fòrum d’ONG, ha exposat les conclusions sorgides del treball de les ONG acreditades que van participar en la trobada catalana, i Lluís Garcia Petit ha resumit l’informe de les entitats no acreditades. “S’ha reconegut la feina feta a Catalunya, i s’han aprovat per unanimitat totes les propostes desenvolupades com a resultat de la Conferència”, reconeix Josep Viana, president de l’Ens.

A més, ja dins les jornades de la 10a sessió del Comitè Intergovernamental, on participen els estats parts que han ratificat la Convenció, quan s’ha cedit la paraula a Neyrinck com a representant del Fòrum d’ONG per resumir les accions dutes per aquest òrgan, s’ha tornat a posar èmfasi en el pas donat a Catalunya per enfortir el pes del Fòrum d’ONG, com a representant de les ONG acreditades dins la UNESCO. “Aquests dies comprovem que els esforços donats a terme per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català han situat el model associacionista català al món, i ens animen a continuar treballant-hi”, explica Viana, que afegeix que la participació catalana en la 10a sessió del Comitè Intergovernamental ha estat destacada, no només per la participació de l'Ens, o el reconeixement de les falles del Pirineu com a element del PCI de la Humanitat, sinó també per la iniciativa de la Generalitat de Catalunya de fer una aportació voluntària al fons del Patrimoni Cultural Immaterial, una eina que estableix la Convenció que permet destinar ajudes a països per a projectes de salvaguarda del patrimoni. Concretament el Marroc, Mauritània i Tunísia han estat beneficiaris de l’ajuda voluntària cedida per la Generalitat de Catalunya.

En definitiva, Catalunya se situa al mapa de països que impulsen i treballen per l’aplicació de la Convenció del Patrimoni Cultural Immaterial.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article