Notícia

Les associacions de Catalunya rebutgen el projecte de Llei del Voluntariat

Associacionisme

Tretze federacions d’associacions representatives en el seu àmbit d’actuació han fet arribar una carta conjunta al Parlament de Catalunya en què rebutgen el redactat actual del projecte de Llei de Voluntariat, actualment en tramitació al Parlament de Catalunya, i demanen l’aprovació d’una Llei de foment i suport de l’associacionisme.

Aquest gest d’unitat d’una part molt significativa de l’associacionisme del país inclou el moviment veïnal, AMPA, l’associacionisme cultural, representat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitats corals, les entitats de cooperació, pau i drets humans, les entitats juvenils, associacions de gent gran, entitats educatives, el Consell d’Associacions de Barcelona, entitats excursionistes i associacions ecologistes, entre d’altres, i s’emmarca en el treball conjunt de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya  per fomentar l’associacionisme i evitar diferents normatives que estan dificultant l’activitat associativa. Aquesta xarxa, de recent creació, ja va impulsar el mes de març un posicionament unitari contrari a la reforma de l’Impost de Societats.

Com a trets més significatius en la carta les entitats signants demanen una llei de foment i suport a l’associacionisme que: sigui inclusiu amb la diversitat de participació social existent al país i que reculli millor la realitat associativa; que inclogui mesures clares de foment i suport a l’associacionisme (en temes com el d’espais, fiscalitat, finançament, visibilitat, reconeixement, foment de la participació o protecció davant altres normatives, i que eviti més burocràcia i regulacions per les associacions i, alhora, reguli els projectes de voluntariat per altres entitats que no són de base associativa, per garantir-ne la participació.

La carta apel·la a l'aprovació al Parlament de Catalunya d'una Llei de foment i suport a l’associacionisme que inclogui tots aquests elements, faciliti l'activitat associativa i la protegeixi davant de diferents normatives.

A continuació, reproduïm el contingut de la carta íntegre:

Benvolguts/des senyors diputats i senyores diputades,

La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visibilitzar i enfortir la societat civil al nostre país.

Des d’aquest espai, defensem la participació social de la ciutadania i apostem per un voluntariat o implicació de matriu associativa, basat en la participació col·lectiva, l’absència de lucre, la democràcia interna i l’impacte i transformació personal, local i global.

Ens identifiquem, doncs, amb l’associacionisme com a punt de trobada d’aquesta realitat. Per aquest motiu apostem per l’associació com a forma jurídica de referència per respondre a aquesta realitat, tot i que no és l’única possible, valorant també la participació no formal.

En relació al projecte de Llei de Voluntariat, l’estiu de 2014 i després d’un important debat, ja vam fer un seguit de reflexions en relació a l’associacionisme i el voluntariat, és en el marc de l’esmentada xarxa que ha sorgit aquest nou text, obert també a altres federacions d’entitats.

Les entitats sotasignants:

-Apostem per un nou redactat de la llei, més inclusiu amb la diversitat existent i que pugui recollir més adequadament l’extensa realitat associativa. També apostem per incloure aquells elements positius de l’actual articulat, com és que l’administració no gestioni projectes ni activitats de voluntariat.

-Demanem que una llei d’aquestes característiques es basi en polítiques de foment i suport (reconeixement, visibilitat, espais, finançament, fiscalitat, promoció, foment de la participació, protecció davant d’altres normatives…).

-Per tal que la llei ajudi a fomentar un voluntariat o implicació de matriu associativa, demanem que faciliti l’activitat de les associacions i altres entitats de base associativa i, alhora, reguli la resta d’entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de voluntariat, amb l’objectiu de garantir-ne la bona gestió i promoure models basats en la participació.

Per tot això, considerem que cal una llei per al foment i suport a l’associacionisme que inclogui els aspectes particulars referits al voluntariat. Entenem que aquesta opció ajudaria a resoldre la complexitat existent en l’àmbit d’aplicació de l’actual projecte de llei. En aquest sentit, i abans de redactar un articulat adaptat a aquest enfocament, voldríem demanar al vostre grup parlamentari quin és el grau d’acord amb aquesta proposta.

Entitats sotasignants

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Moviment Laic i Progressista, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global, CONFAVC, Federació Ecologistes de Catalunya, Consell d’Associacions de Barcelona, Consell de la Joventut de Barcelona, Federació Catalana d'Entitats Corals, Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, Federació d’associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article