Notícia

S'eximirà a les entitats més petites la declaració de l’Impost de Societats

Associacionisme

El Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en una reunió amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Íñigo de la Serna, ha confirmat la proposta que va expressar al ple del Senat del 10 de febrer de recuperar, però amb més límits, les exempcions fiscals per a les entitats sense ànim de lucre més petites.

Així doncs, les entitats amb menys de 50.000 euros anuals d’ingressos i que no ingressin més de 2.000 euros anuals en rendes no exemptes es lliuraran de l’obligació de fer la declaració, és a dir, presentar l’Impost de Societats. Aquesta modificació s’encabirà en alguna normativa que es pugui tramitar àgilment, ja sigui amb un reial decret, per tal que entri en vigor amb efectes retroactius a l’1 de gener. No obstant això, els nous límitis faran que entitats que, prèviament a la Llei de l’Impost de Societats (Llei 27/2014 del 27 de novembre) estiguessin exemptes de presentar l'Impost de Societats, ara ho hauran de fer.

Anteriorment a la citada llei, no s’obligava a presentar l’Impost de Societats a les entitats i associacions sense ànim de lucre si els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, i que els ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que totes les rentes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció. El Ministre Montoro ja va anunciar que estudiava recuperar els exempcions fiscals però afegint-hi nous límits el 10 de febrer en resposta a una resposta al diputat de CIU, Ferran Bel Accensi.

Entitats culturals petites, o Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) es podran acollir a aquesta reforma de la llei. Malgrat tot, el llenguatge ens podria portar al parany de dir que s’han recuperat les exempcions, quan per ser això cert s’haurien de restablir els anteriors paràmetres, cosa que no serà així amb l’aplicació de més límits.

La mesura de Montoro ha aixecat diverses veus contràries, doncs moltes entitats s’han queixat que se les equipara com a societats mercantils. Un exemple, ha estat el manifest 14 de les federacions que aglutinen la major part de l’associacionisme de Catalunya i que han mostrat el seu desacord davant l’eliminació de les exempcions arran de la Llei 27/2014.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article