Canemàs núm. 13 (Monogràfic)

Sumari

L'associacionisme universitari de cultura popular. Naturalesa i pràctiques tecnològiques. Obra de Noemí Barrera. III Beca d'Estudi de l'Associacionisme Cultural Català. 

  • La cultura popular en l'entorn universitari i el suport associatiu
  • Moviment associatiu universitari de cultura popular
  • El món associatiu cultural universitari i la tecnologia

ESTUDI

  1. L'associacionisme en l'entorn universitari
  2. Panorama actual de l'associacionisme universitari
  3. L'impacte de les noves tecnologies en la comunitat universitària
  4. L'objecte d'estudi: l'associacionisme de cultura popular i les noves tecnologies
  5. Idiosincràcia de la realitat associativa universitària
  6. Usos, necessitats i possibilitats de les noves tecnologies
  7. Entre la llum i les ombres. Avantatges i desavantatges de les eines tecnològiques